MADEMOISELLE AZZARO
Презентация нового аромата в доме Спиридонова

Презентация нового аромата Mademoiselle Azzaro в доме Cпиридонова.